Skip to main content Skip to search

Маҳсулоти қарзи «Имконият»

Маҳсулоти қарзи «Имконият»

Бозори асосӣ  Маҳсулоти қарз “Имконият” барои дастгирии корхонаҳо ва соҳибкорони маҳалли, ки бо истеҳсоли маҳсулоти ивазкуандаи воридот ба содирот нигаронида ва инчунин ворид намудани таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулотҳои ивазкунандаи воридот машғул мебошанд, равона карда мешавад. 
Мақсад  Корхонаҳо ва соҳибкорони маҳаллеи, ки бо истеҳсоли маҳсулоти ивазкуандаи воридот ба содирот нигаронида ва инчунин ворид намудани таҷҳизот барои истеҳсоли маҳсулотҳои ивазкунандаи воридот. 
Маблағи минималӣ  1,000 сомони 
Маблағи максималӣ  250 000 сомонк 
Мӯҳлати минималӣ  3 моҳ 
Мӯҳлати максималӣ  36 моҳ 
Мӯҳлатиимтиёзӣ  Мувофиқи нақшаи истифодабарии қарз, дар аввал ё мобайни ҷадвали қарзк, дар асоси гардиши пули нақди соҳибкорк ва омилҳои мавсимк, то 6 моҳ танҳо барои маблағи асоск дода мешавад. 
Саҳми минималии 

қарзгиранда 

30% -и арзиши воситаҳои ғайри 

гардон ё буҷет барои рушд 

Зомин  Зомин ва таҳлили пурраи молиявии зомин дар ин маҳсулот мувофиқи сиёсати қарзи талаб карда мешавад. 
Гарав  Мувофиқи сиёсати қарзии ташкилот 
Фоизҳоиқарзӣ  Барои сохибкорзанон 25% барои мардҳо 26% солона 
Пардохтиқарз  Моҳона, пардохтҳои баробар – аннуитет . 
Пурра пардохти қарз пеш аз мӯҳлат ё қисман пешпардохт  Мувофиқи талаботи БМТ беҷарима, аммо бо шарти додани дархости хатти иҷозат дода мешавад. 
Таҳлилиқарз  Таҳлили ҳамаҷонибаи ҳама намуди мизоҷон зарур аст. 

Дархости қарз