Skip to main content Skip to search

Маҳсулоти қарзи «Рушди Деҳот»

Маҳсулоти қарзи «Рушди Деҳот»

Бозори асосӣ  Маҳсулоти қарзии «Рушди Деҳот» – ба соҳибкорони инфироди ва корхонаҳои хурду миёна баҳри дастгирии ҳунарҳои мардуми, рушди деҳот ва сайёҳи равона карда шудааст. 
Мақсад  – Карзхои сохибкори (Ширкатхои бо хизматрасонии саёхи алокаманд дар дохили кишвар) Истехсоли матохои милли (атлас), Таъмири – сохтмони мехмонхонахо, осоишгоххо ва бостонсаройхо, Қарзхо барои рушд ва зиёд намудани теъдоди таомҳои милли (Ошхонахои милли). 

– Қарзҳои баҳри рушд додани ҳунарҳои мардумии милли: Дузандаги, Чубтароши, Кандакори, Заргарк, Сохтани лавозимот аз чубу гил, кашонидани мусофирони сайёхи , Оҳангари, Коркарди пусту пашм, Танурсозк, Сандуксозк, Гахворасозк, Зардузк, Чакандузк , Атласу-адрасбофк , Колинбофк, Рассомк, Ҳайкалтарошк, Сангтарошк ва дигар ҳунарҳое, ки ба ҳунарҳои мардуми шомиланд. 

Маблағи минималӣ  1,000 сомони 
Маблағи максималӣ  50 000 сомонк 
Мӯҳлати минималӣ  3 моҳ 
Мӯҳлати максималӣ  36 моҳ 
Мӯҳлатиимтиёзӣ  Мувофиқи нақшаи истифодабарии қарз, дар аввал ё мобайни ҷадвали қарзк, дар асоси гардиши пули нақди соҳибкорк ва омилҳои мавсимк, то 6 моҳ танҳо барои маблағи асоск дода мешавад. 
Саҳми минималии 

қарзгиранда 

30% -и арзиши воситаҳои ғайри 

гардон ё буҷет барои рушд 

Зомин  Зомин ва таҳлили пурраи молиявии зомин дар ин маҳсулот мувофиқи сиёсати қарзи талаб карда мешавад. 
Гарав  Мувофиқи сиёсати қарзии ташкилот 
Фоизҳоиқарзӣ  Барои сохибкорзанон 25% барои мардҳо 26% солона 
Пардохтиқарз  Моҳона, пардохтҳои баробар – аннуитет . 
Пурра пардохти қарз пеш аз мӯҳлат ё қисман пешпардохт  Мувофиқи талаботи БМТ беҷарима, аммо бо шарти додани дархости хаттк иҷозат дода мешавад. 
Таҳлилиқарз  Таҳлили ҳамаҷонибаи ҳама намуди мизоҷон зарур аст. 

Дархости қарз